kế toán hcsn

  1. L

    Mã nội dung kinh tế trong kế toán hành chính sự nghiệp tại trường học cấp 2

    Mọi ng ơi... em mới vào làm kế toán cho trường THCS công lập.... tháng này thì phải quyết toán và làm dự toán... nhưng các mã nội dung kinh tế (tài khoản) em chưa nắm vững.... có bạn nào cũng làm kế toán cho đv sự nghiệp có thu trường học thì giúp đở em với ah. Ng kế toán củ bị kỉ luật nên ổng...