kế toán hcsn

  1. L

    Mã nội dung kinh tế trong kế toán hành chính sự nghiệp tại trường học cấp 2

    Mọi ng ơi... em mới vào làm kế toán cho trường THCS công lập.... tháng này thì phải quyết toán và làm dự toán... nhưng các mã nội dung kinh tế (tài khoản) em chưa nắm vững.... có bạn nào cũng làm kế toán cho đv sự nghiệp có thu trường học thì giúp đở em với ah. Ng kế toán củ bị kỉ luật nên ổng...
  2. K

    Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

    Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong...