kế toán oda; dự án oda;

  1. I

    Chia sẻ kinh nghiệm làm Kế toán dự án ODA

    Sau gẩn 1 năm lăn lộn tự mày mò học hỏi làm kế toán dự án ODA mình ngồi gõ lại một số kinh nghiệm. Điều đầu tiên khi nhận được quyết định làm dự án ODA là: 1. Đọc kỹ văn kiện dự án, gạch chân mấy điều sau: nội dung các công việc của dự án, vốn oda, vốn đối ứng (đơn vị nào cấp vốn đối ứng), thời...