kế toán xuất nhập khẩu

  1. M

    HELP ME !!! DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU

    Cần sự giúp sức nhiệt thành nhất. Em mới tập tọe tay ngang sang mảng xuất nhập khẩu của công ty em - là doanh nghiệp chế xuất. Mọi người cho em xin tài liệu tham khảo về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất để em được mở rộng tầm mắt với ạ. Nhiệt Thành cảm ơn ạ và hậu tạ khi gặp mặt.
  2. S

    Tuyển dụng kế toán XNK

    *** Mô tả công việc: - Làm hồ sơ kế toán tổng hợp và giải chi báo cáo Ban giám đốc và báo cáo thuế. - Làm thủ tục mở L/C, hay thanh toán T/T, cho hàng hóa xuất nhập khẩu. - Nộp thuế xuất nhập khẩu và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. - Hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối doái phát sinh...