ke hoach tai chinh

  1. T

    Nhận khai báo thuế, quyết toán năm ngoài giờ hành chính HCM

    Dear các qúy công ty, . Tôi chuyên nhận làm báo cáo tài chính ngoài giờ hành chính. Với các công việc sau: 1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đặt in hóa đơn 2. Thực hiện thiết lập và xây dựng các loại sổ sách ban đầu 3. Làm các thủ tục đóng thuế 4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế...
  2. FirePhoenix234

    Khóa: Kế hoạch tài chính, dòng tiền công ty và tối ưu thuế | Miễn phí | 13/5/2017 - HCM

    2 nội dung quan trọng trong tổng thể câu chuyện quản trị tài chính công ty hiệu quả được tổ chức bởi Giamdoc.net, dành cho các CEO / Nhân sự quản lý cấp trung, đặc biệt là SME. Tham gia miễn phí(*) và được tặng biểu mẫu ứng dụng để triển khai ngay tại doanh nghiệp. Email: dangky@startup.edu.vn...