kế toán chế biến sản phẩm từ gỗ

  1. anhtrungacc

    Kế toán giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

    Chào các a/c/e kế toán Tôi mới nhận công tác kế toán cho 1 công ty sản xuất đồ gỗ (chủ yếu là giường gỗ và bàn ghế) nhưng lại chưa có kinh nghiệp tính giá thành và quản lý chi phí cho loại hình này. rất mong mọi người trong Diễn đàn ai đã có kinh nghiệm...