kế toán lương

  1. MylanVSII

    Phần mềm tạo và gửi phiếu lương hàng loạt (Có link demo)

    Bạn đã quá mệt mỏi với việc in vào gửi phiếu lương hàng tháng cho từng nhân viên? Bộ phận tài chính – nhân sự của công ty đang mất quá nhiều thời gian với công cụ Mail Merge truyền thống phức tạp và khó chỉnh sửa để gửi phiếu lương? Vậy thì phần mềm gửi phiếu lương tự động ePL có thể giúp giải...