kế toán ngành logistic

  1. M

    Logistic : thuế nhà thầu & hóa đơn cho thu hộ - chi hộ

    Kính nhờ chị Hương & các bạn học viên giúp đồng nghiệp ạ === Chào chị. Em cũng vừa apply vào cty logistic, em cũng hok rành về mảng này.. Cty em tham gia WCA.. nhận và thanh toán qua WCA. Vậy hóa đơn mình xuất và nhân thanh toán từ nước ngoài như thế nào ah. Phí thu chi hộ của khách mình...