kế toán trưởng

  1. H

    Khai giảng lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp ngày 25/9/2020

    Bạn đang là kế toán, muốn: - Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ kế toán. - Nâng cao tư duy quản trị tài chính, năng lực tư vấn tài chính cho doanh nghiệp của mình. - Muốn thăng tiến trong sự nghiệp. - Muốn được đánh giá cao hơn trong quá trình ứng tuyển vào những vị...