@ketoan94

  1. xuantham

    Xử lý hoá đơn đã sử dụng khi chưa thông báo phát hành ntn?

    Em thành viên mới hình như chưa lập được topic nên cho phép em ké một chút nhé ạ. Bên công ty em vừa gặp phải vấn đề là xuất ra cho khách hàng hơn chục cái hóa đơn chưa thông báo phát hành. Bây giờ em đang gọi xin lại liên 2 của khách, có những người đã kê khai, có người thì chưa kê khai, có...