#ketoancanlam #bravo #erp

  1. Phần mềm BRAVO

    NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KẾ TOÁN CHO MỘT CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

    Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc sau: 1. KHAI THUẾ MÔN BÀI Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng...