khắc dấu

  1. X

    Hóa đơn bị mờ dấu hay lem nhòe làm sao xử lý?

    Chào các Anh Chị, Trường hợp hóa đơn, chứng từ bị mờ dấu mất chữ hay lem nhòe có thể gây tác hại phải hủy, làm lại từ đầu, nếu đối tác không chấp nhận, đặc biệt là với hóa đơn xuất giá trị cao,khá rắc rối và tốn thời gian vì chuyện không đâu, tai bay vạ gió... Để khắc phục chuyện không đâu này...