khai hải quan

  1. T

    Học Nhanh Chứng Chỉ Khai Hải Quan Tại Hồ Chí Minh

    KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (Phục Vụ Kỳ Thi Lấy Chứng Chỉ Ở Tổng Cục Hải Quan) Hotline: 0938 60 1985 Khóa Học Được Tổ Chức Hàng Tháng Tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng và Các Tỉnh Thành Khác (Bắc Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang…) Thực hiện Nghị định số 14/2011/NĐ-CP của Chính...