khai sai tờ khai tncn tạm tính quý

  1. kokomi

    Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

    Các bạn ơi, tư vấn giúp mình trường hợp này: Quý 1 + 2/2016 mình khai thuế TNCN bị sai lệch so với số liệu thuế đã khấu trừ của NLD trong bảng lương, sai lệch này làm giảm số thuế phải nộp 7.702.611đ. Hiện tại mình có cần phải điều chỉnh lại tờ khai quý 1 + 2 cho khớp để số liệu không ah? Mình...