không đọc được tờ khai 01/kk-tts

  1. Hỗ trợ Viettel-CA BHXH...

    Lỗi không đọc được tờ khai 01/KK-TTS (Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản)

    Ngày đăng: 2017 09 20 Lỗi không đọc được tờ khai 01/KK-TTS (Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản) - là do phần mềm đọc tờ khai XML của bên thuế đang lỗi. Mình đã hỏi Thuế và họ báo chừng nào sửa dc sẽ báo lên website nhantokhai.gdt.gov.vn Cả nhà lưu ý: Ai bị lỗi này thì cài tạm cái phần mềm...