khuyến mãi

  1. Diệu-KTV

    cách giải quyết hàng khuyến mãi ngoài danh mục đăng ký khuyến mãi

    Dear Ạnh/ Chị, Anh/ chị cho em hỏi chút vấn đề: bên em có đăng ký khuyến mãi sản phẩm trên sở nhưng khi chạy chương trình lại giảm giá trên một sản phẩm khác do nhầm. Hiện sản phẩm nhầm đó có đơn hàng và phải xuất hóa đơn cho bên sàn thương mại. Nếu xuất hóa đơn sản phẩm đó thì khi kê khai bị...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video