kiểm soát nội bộ

  1. Q

    Kiểm toán nội bộ

    Các anh/chị và các bạn cho em hỏi ở việt nam hiện tại có những tổ chức/công ty nào thường tổ chức các sự kiện, cập nhật kiến thức về kiểm toán nội bộ không? Em cám ơn nhiều ạ