kiểm toán nội bộ

  1. qq.mon

    mọi người ơi giúp em câu này với ạ ,về kiểm toán nội bộ. Em cảm ơn ạ.

    Tại sao xác định đối tượng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ lại là một công việc quan trọng, cần thiết nhưng cũng khá khó khăn ? o_Oo_Oo_O