kinh doanh ngoại tỉnh

  1. T

    Thuế GTGT Vãng Lai

    Chào mọi người, Công ty em là nhà thầu cho dự án xây lắp Thủy điện tại Lào Cai Chủ đầu tư và công ty em (nhà thầu) đều ở TP HCM, Nhà thầu Phụ (trụ sở tại Lào Cai) đang thực hiện dự án Vậy cho em hỏi Ai sẽ là người nộp khoản thuế vãng lai này cho cục thuế Lào cai? có công văn nào hướng dẫn không ạ?