kinh mat go

  1. Lưu Bửu Lộc

    Tôi muốn hỏi về cách thức hoạt động của một công ty như thế nào là đúng pháp luật

    Hiện nay, tôi đang nghiên cứu và sản xuất ra mặt hàng nhẫn gỗ , mắt kính gỗ , lắc tay gỗ.. Công ty tôi thành lập từ tháng 11 năm 2012 đến nay. Nay Gọng kính gỗ đã nghiên cứu hoàn thành , nhưng tôi muốn phát triển mạnh và xây dựng thương hiệu.Mang tên made in Viet Nam. Thì cần Những giấy tờ gì để...