kinh nghiệm làm việc

  1. L

    Tuyển dụng kế toán tổng hợp

    Mô tả công việc: – Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo, quyết tooán. – Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. – Quản lý, kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập – Xuất – tồn) thời...
  2. hai2hai

    Câu chuyện kể của một cô thu ngân

    Sau khi tốt nghiệp đại học, như bao sinh viên mới ra trường khác, tôi hăm hở lao đi tìm việc làm. Thành tích khá cộng thêm chút may mắn nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm đầu tiên tại một công ty chế biến sản xuất. Tuy nhiên, sau 3 tháng thử việc, tôi cảm thấy không thể nào hòa hợp với vị...