kết xuất bảng kê mua vào bán ra xls

  1. P

    Kết xuất bảng kê mua vào bán ra ra excel

    Công ty em chuẩn bị quyết toán thuế 2015-2017 . Em cần kết xuất bảng kê mua vào bán ra từ 2015- 2017 để gửi cho cán bộ thuế mà trc đó kế toán không kết xuất và lưu lại file excel từ 2015-2016 chỉ có phụ lục trong tờ khai. Cả nhà biết giờ em chỉ có dạng tờ khai xml làm thế nào để convert sang...