ktt

  1. truongvan86dh

    Tìm lớp học kế toán thực hành tổng hợp trên Excel (Báo cáo thuế và lên báo cáo tài chính)

    Xin chào các Bạn, Anh/Chị trên diễn đàn Hiện tại mình muốn đăng kí học lớp kế toán về chủ đề báo cáo thuế và lên được báo cáo tài chính (hình thức học qua Online). Qua tìm kiếm trên mạng có rất nhiều trang mà mình tham khảo đều là hình thức chuyển khoản trước rồi gửi giáo trình và video hướng...