ky phieu chi nhu the nao cho dung

  1. D

    KÝ PHIẾU CHI NHƯ THẾ NÀO KHI CTY CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI?

    A/C cho em hỏi vấn đề này với ạ, Chị em mở cty nhưng chỉ có một mình chị em làm thôi Phiếu chi phải ký như thế nào khi chỉ có một người là người đại diện theo pháp luật, vì trên phiếu chi có mục chữ ký của: "giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ, người lập phiếu". Còn mục "người nhận tiền" thì đã rõ...