Mỗi tuần một chuyên đề

lãi cho vay

  1. V

    Bù trừ lãi lỗ trong hoạt động cho vay

    Gửi mọi người, Mình có một thắc mắc muốn hỏi mọi người, mong được giải đáp. Công ty mình là công ty thủy điện, hoạt động bằng việc bán điện cho EVN nhưng bên cạnh đó còn có hoạt động cho các công ty khác vay tiền (công ty ngoài). Do hoạt động kinh doanh đang bị lỗ do chi phí giá vốn lớn, vậy lãi...