lao động tièn lương

  1. Webketoan Hub

    Doanh nghiệp "3 tại chỗ" được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người lao động

    Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (3 trang) Theo Quyết...
  2. T

    ho so dang ky thang bang luong cua chi nhanh

    mọi người ơi giúp em với. cty em thành lâph chi nhánh mới. em làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương cho chi nhánh thì ai là người ký? đại diện pháp luật của chi nhánh hay đại diện pháp luật của tổng công ty. tại bên phòng ldtbxh yêu cầu tổng cty ký mà những chi nhánh trước của cty em thì trưởng chi...