lọc danh sách không trùng

  1. rankingtop

    Lọc danh sách không trùng trên cùng 1 sheet

    Mình có 1 danh sách data khách hàng, nhưng trong đó trùng hết 60%. Mình muốn giữ lại những người bị trùng, và xóa những người không trùng. Giờ làm thế nào để lọc những người không trùng ra. Mong các anh chị em giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều!