lọc hóa dầu nghi sơn

  1. rosea

    Xin Công văn 5271/BCT-TCNL "danh mục máy móc, thiết bị, vật tư NK của Dự án Lọc dầu Nghi Sơn

    Chào các bác, Bên em đang làm hoàn thuế nhập khẩu cho vật tư nhập về phục vụ xây dựng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, em tìm được Công văn số: 5271/BCT-TCNL ngày 12/06/2014 của Bộ Công thương về việc "Xác nhận danh mục máy móc, thiết bị, vật tư NK của Dự án Lọc dầu Nghi Sơn". Tuy nhiên phần Danh...