lịch đào tạo

  1. Phần mềm FAST

    Đào tạo thực hành miễn phí kế toán máy trên phần mềm kế toán online tại Thanh Hóa

    <Đăng ký tham dự miễn phí> Kính gửi quý khách hàng, Nhằm giúp Anh/Chị trong quá trình tìm hiểu cũng như sử dụng phần mềm được tốt hơn, Công ty chúng tôi gửi đến chương trình: "ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING ONLINE" tại Thanh Hóa Đây là chương trình mở đầu nằm trong tour đào...
  2. Phần mềm FAST

    Đào tạo thực hành miễn phí kế toán máy trên phần mềm kế toán online tại Bắc Ninh

    <Đăng ký tham dự miễn phí> Kính gửi quý khách hàng, Nhằm giúp Anh/Chị trong quá trình tìm hiểu cũng như sử dụng phần mềm được tốt hơn, Công ty chúng tôi gửi đến chương trình: "ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING ONLINE" tại Bắc Ninh Đây là chương trình mở đầu nằm trong tour đào tạo...