lợi ích của hóa đơn điện tử

  1. D

    10 Lý Do Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Dịch Vụ Tính Lương Ngay Từ Hôm Nay

    Xu hướng thuê ngoài tính lương đang ngày càng phát triển tại Việt Nam hiện nay bởi tính ưu việt của dịch vụ này mang lại cho các chủ doanh nghiệp nhiều thời gian hơn, giảm tải công tác quản lý, tiết kiệm chi phí hơn so với việc tự tổ chức bộ phận & phòng ban tương tự trong nội bộ. Dưới đây là 10...
  2. xanha78

    SO SÁNH LỢI ÍCH HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

    SO SÁNH VỀ HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-Invoice sẽ đưa ra một số so sánh về lợi ích của Hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy để Khách hàng thấy rõ hơn những tiện ích mà Hóa đơn điện tử mang lại. STT Nội dung Hóa đơn đặt in Hóa đơn điện tử 1Số lần Mua và đăng ký sử dụng.Theo số lần thông báo...