lợi ích phần mềm erp

  1. MISA online

    Giữa ERP và các phần mềm quản lý rời rạc, doanh nghiệp nên dùng cái nào?

    Sự khác biệt điển hình giữa phần mềm erp so với các phần mềm quản lý rời rạc khác (ví dụ phần mềm tính lương, quản lý nhân sự , phần mềm kế toán,...) là tính tích hợp mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc sử dụng một phần mềm ERP sẽ phức tạp hơn so với các phần mềm quản lý đơn lẻ...
  2. T

    ERP Lợi ích của phần mềm ERP mang lại cho doanh nghiệp

    LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ERP Lợi ích cho kế toán Kế toán sẽ cực kỳ nhẹ nhàng nếu có phần mềm ERP. Phần mềm đã được lưu số liệu một cách an toàn, ngăn nắp và chính xác. Bất cứ khi nào kế toán muốn truy xuất số liệu, xem báo cáo đều có tất cả. Kế toán sẽ rất thoải mái về công việc...