lợi nhuận

  1. K

    Trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế

    Chào các a/c trong dien đàn . E là mem mới nen mong mọi người giúp nhiều ạ . E đang làm bài tập phần phân phối lợi nhuận và đang thắc mắc là cái phần mà mình tạm trích ở các quỹ thì nếu đầu năm sau tính ra phần phải trích mà trích thừa thì có ghi bút toán giảm quỹ ko ạ .