lớp học kế toán

  1. Linh Nguyen 009912

    Kế toán nội bộ cần làm những công việc gì ?

    học kế toán tại bình dương Kế toán nội bộ nên bắt buộc đảm đương mọi những công việc ghi chép sổ sách hoạt động diễn ra hàng ngày. tỉ dụ như: + Làm những dòng phiếu (thu, chi, xuất). + Nhập dữ liệu theo dõi chi phí + Lập phiếu thu, chi, chứng từ giao tiếp ngân hàng. + Lập bút toán điều chỉnh tỷ...
  2. T

    Đào tạo trung cấp Kế toán nhận bằng chính quy

    Đào tạo trung cấp Kế toán nhận bằng chính quy Học trung cấp kế toán ở đâu nhanh có bằng, Lớp học kế toán, khóa học kế toán có bằng nhanh TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ ĐÀO TẠO KHÓA HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN (Học 6 - 10 tháng) Điện thoại: 024.321 233 67 - 0988.796.180 –...