lập hđ gtgt theo hợp đồng

  1. hai13b

    Lập HĐ GTGT theo hợp đồng

    Cho em hỏi. Vì em không chuyên lắm về Kế toán, em có 1 hợp đồng kinh tế với rất nhiều nội dung, bây giờ em xuất HĐ GTGT có thể xuất vs nội dung: "Giá trị hợp đồng kinh tế số.... ký ngày..." được không ạ, em cảm ơn ạ.