luongthitoquyen29@gmail.com

  1. Quyên29

    thuế

    a/c ơi cho e hỏi, bên DN e k ghi phần hình thức thanh toán trên lien2 nhưng ghi trên liên 1,3 z s k