luật sư hà nội

  1. L

    Luật Sư Tư Vấn

    Luật sư giỏi ở Hà Nội HÃNG LUẬT IMC - Điện thoại: 0977. 844. 182 / 0917.19.65.65/ Ø Nhận bào chữa cho bị can, bị cáo; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự cả 3 giai đoạn: Điều tra, truy tố, xét xử. Ø Nhận bảo vệ...