mail merge

  1. Y

    Mail Merge ra khoảng trắng.

    Mọi người giúp em với ạ!!! Em dùng mail merge để liên kết dữ liệu từ bảng excel sang file word. Nhưng từ bên file excel là một số khi sang bên Word lại thành một khoảng trắng. Em thử xóa Merge Field đó đi và chèn vào lại thì hiện kết quả là 09/11/6006 (format ngày tháng). Em đã thử sửa format...
  2. H

    Vấn đề về MAIL MERGE

    A.c cho em hỏi. e đang làm biên bản góp vốn. E đang sử dụng Trộn thư. Nhưng vì một lý do nào đó số tiền của thành viên 3 của em không hiện lên. Luôn báo là "0" . E không biết có phải do lỗi định dạng không. Mà em đã chỉnh hết rồi vẫn khong được. A>C nào có nghiệm có thể chỉ giáo cho em với ạ ...