mất sổ bhxh

  1. lehoangoanh

    Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

    Các anh chị cho em hỏi: Chồng em làm ở công ty ở quận Đống Đa, nghỉ việc được 3 năm, đã được chốt sổ bảo hiểm và trả sổ nhưng không biết thất lạc sổ ở đâu. Nay anh ý xin được việc ở công ty ở quận Hai Bà Trưng, vẫn đóng tiếp bảo hiểm vào sổ cũ vì còn nhớ số sổ bảo hiểm. Bây giờ muốn xin cấp lại...