mấu 06/gtgt; gtgt

  1. T

    Bãi bỏ việc nộp Mẫu 06/GTGT

    Chào ACE trong forum, hiện tại công ty minh không đạt đủ doanh thu 1 tỷ đồng năm 2017 nên định làm mẫu 06/GTGT nộp để tiếp tục sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ. Tuy nhiên có thông tư mới 93/2017/TT-BTC lại nói không cần làm. Vậy để tiếp tục sử dụng phương pháp khấu trừ này thì mình cần...
  2. H

    Đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT

    Cả nhà ơi, em đang có một vấn đề k biết phải làm sao nữa. Công ty e thành lập 31/12/2015 và bắt đầu hoạt động 1/1/2016. Lúc nộp hồ sơ khai thuế có đăng ký tính thuế theo pp khấu trừ. Giờ cuối năm 2016 e có cần làm mẫu 06/GTGT nộp lên chi cục thuế k ạ? Thời hạn nộp là 20/12 mà hôm nay đã 28/12...