mức chi trả bhyt

  1. H

    Các mức chi trả bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 1/7/2018

    Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng. Do đó, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và mức hưởng BHYT cũng có những thay đổi theo. Cụ thể: Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng BHXH bắt buộc bao gồm: người hoạt động không chuyên trách...