môi trường chuyển nghiệp

  1. hai2hai

    Hiểu thật sự về "chuyên nghiệp" khi nói câu "Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp"?

    "Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!" "99/100 em đi phỏng vấn đều chém câu đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở thành điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các em", lãnh đạo của một startup Việt chia sẻ. Trước hết, phải dịch...