mst cn

  1. S

    Các a/c cho em hỏi về trường hợp đã có MST CN mà mình chưa đăng kí bao giờ??

    Em chào các anh các chị, cụ thể trường hợp của e là công ty hiện tại có yêu cầu em cấp MST CN để làm Ủy quyền quyết toán (dù là lương e thì chưa đến mức nộp thuế nhưng mà để đủ thủ tục giấy tờ gì đó ạ). Em thì chưa đi đăng ký MST CN bao giờ cả và cũng ko rành lắm về vấn đề thuế má nhưng cũng lên...