mst

  1. V

    Chậm cập nhật số CMND mới cho MST có bị phạt ko? [thực tế]

    Em thay đổi sang thẻ căn cước từ 2016 nhưng bây giờ mới cập nhật số thẻ căn cước trên MST thì có bị phạt ko ạ? Em biết là theo luật quy định là có bị phạt, nhưng có anh chị nào đã thực tế đi nộp hồ sơ muộn và thực tế có bị phạt hay không ạ? Em là cá nhân tự đi nộp và sẽ nộp hồ sơ ở Cục thuế...
  2. DTH256

    Người phụ thuộc đã hết thời gian tính phụ thuộc đăng ký mã số thuế mới như thế nào?

    Chào các anh chị. Em có 1 vấn đề như sau: Từ năm 2009 mẹ em có đăng ký em gái em là người phụ thuộc và áp dụng đến năm 2015, nay em gái em đã trên 18 tuổi và đang làm việc ở 1 công ty tuy nhiên khi công ty này đăng ký MST cá nhân cho em gái em thì không đăng ký được vì vẫn còn MST người phụ...