nợ xấu

  1. microfund.vn

    Nợ quá hạn Ngân hàng, làm thế nào để Doanh nghiệp tự xem?

    Hầu hết chúng ta rất ngại quản lý thông tin tín dụng của Công ty mình, hoặc thậm chí cá nhân mình. Có thể do bạn không biết chúng ta cũng có thể tự xem. Chỉ đến khi nộp hồ sơ vay vốn ngân hàng, một số Doanh nghiệp không thể vay vốn do từng bị phát sinh nợ quá hạn (Quá hạn Nhóm 2: 10-90 ngày, Nợ...
  2. T

    Nợ khó đòi là gì? Xử lý nợ khó đòi như thế nào?

    NƠ KHÓ ĐÒI – MỘT GIẢI PHÁP KHÁC Hiện tượng con nợ là doanh nghiệp chây ì, thậm chí là bỏ trốn gây khó khăn cho việc đòi nợ, kể cả khởi kiện đòi nợ tại Tòa án, vì sau khi có bản án thì công tác thi hành án cũng gặp nhiều khó khăn. Luật Trí Minh xin tư vấn một giải pháp khác để khách hàng tham...