nợ xấu

  1. T

    Nợ khó đòi là gì? Xử lý nợ khó đòi như thế nào?

    NƠ KHÓ ĐÒI – MỘT GIẢI PHÁP KHÁC Hiện tượng con nợ là doanh nghiệp chây ì, thậm chí là bỏ trốn gây khó khăn cho việc đòi nợ, kể cả khởi kiện đòi nợ tại Tòa án, vì sau khi có bản án thì công tác thi hành án cũng gặp nhiều khó khăn. Luật Trí Minh xin tư vấn một giải pháp khác để khách hàng tham...