nâng cấp itaxviewer

  1. VNPT-BHXH

    iTaxViewer phiên bản 1.4.8 (nâng cấp ngày 03/08/2018) - mới nhất

    Ngày 03/08/2018, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML - iTax Viewer từ phiên bản 1.4.7 lên phiên bản 1.4.8. Để tải phần mềm, NNT vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp để tải hoặc nhấn vào link dưới đây để tải về...