ngân hàng; sất nhập;

  1. T

    xử lý dư tk ngân hàng

    tình hình là thế này ạ, Cty e trước là chi nhánh độc lập. do làm ăn bết bát quá nên tổng công ty đã làm quyết định giải thể. mọi thủ tục thì ok chỉ còn mỗi cái tk ngân hàng.. giờ mới rắc rối xử lý. chả là một chi nhánh khác của tổng công ty cũng được đổi tên và được quyền kiểm soát cả địa bàn...