ngân sách nhà nước

  1. trangnhung2910

    em cần các cao nhân giúp đỡ chỉnh thu ngân sách nhà nước

    Bên em nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước từ năm 2012, bác ké toán cũ làm sai. nộp thuế tncn quyết toán toàn cho vào tm 1004 trong khi phải cho vào tm 1001 thành ra nợ thuế, cái thừa cái thiếu, quyết toán đáng lẽ phải nộp vào mã số thuế doanh nghiệp lại đi nộp vào mã so thuế từng cá nhân...