ngay bat dau nam tai chinh

  1. D

    PHẦN MỀM HTKK BÁO SAI NGÀY BẮT ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH?

    Ngày bắt đầu năm tài chính em ghi ngày công ty em bắt đầu thành lappj vậy mà phần mềm htkk báo sai thì em phải ghi như thế nào ạ? cả nhà giúp em với!