ngày phiếu xuất kho

  1. N

    Ngày phiếu xuất kho

    Dear all, Bên em có hóa đơn đã xuất hàng ngày 25/08 nhưng đến 08/09 mới phát hiện kế toán xuất sai đơn giá và tên hàng nên làm biên bản thu hồi xuất lại vào ngày 08/09. Cả nhà cho em hỏi trong trường hợp này ngày phiếu xuất kho, giao hàng để ngày 25/08 theo đúng ngày xuất hay ngày 08/09. Em cảm ơn!