nguồn hình thành tscđ

  1. N

    Nguồn hình thành TSCĐ

    Anh chị ơi, cho em được nhờ sự trợ giúp với ạ Em bên HNSN, em mới vào làm ạ Bên em đang phải giải trình về ô tô đã thanh lý từ đầu năm 2020 Ô tô mua từ năm 2005 có hạch toán : - Nợ TK466/ Có TK214 ( nguồn hình thành SN) - Nợ TK 631/ Có TK431 ( nguồn hình thành SXKD) Cho em được hỏi là nguồn...
  2. N

    Hạch toán ô tô từ các năm trước

    Anh chị ơi, cho em được nhờ sự trợ giúp với ạ Em bên HNSN, em mới vào làm ạ Bên em đang phải giải trình về ô tô đã thanh lý từ đầu năm 2020 Ô tô mua từ năm 2005 có hạch toán : - Nợ TK466/ Có TK214 ( nguồn hình thành SN) - Nợ TK 631/...