nguyên vật liệu thừa

  1. N

    Thanh lý nguyên vật liệu thừa trong xây dựng

    Xin chào các anh chị ạ! Bên em muốn xuất hóa đơn thanh lý nguyên vật liệu thừa trong xây dựng thì phải làm thủ tục gì và định khoản như thế nào cho hợp lý